INEX

Van koe tot glas

Ophaling van de melk

Ophaling van de melk

Inex haalt de melk op bij de boerderij. Daar wordt de melk uit de melkkoeltank van de landbouwer gezogen in de
Inex-tankwagen. Bij elke melkveehouder wordt de melk om de 2 of 3 dagen opgehaald. Vooraleer de melk wordt
opgezogen wordt een staal genomen dat onderzocht zal worden door een onafhankelijk controleorganisme.