INEX

Privacybeleid

Inex respecteert uw privacy

INEX nv hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.
Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult machtigt de gebruiker INEX nv om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot INEX nv op volgend e-mailadres: info@inex.be.
INEX nv zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.
 

De rubriek "Contact"

De Onderneming moedigt de bezoekers aan vragen te stellen en opmerkingen te maken maar  wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. De e-mailadressen en bepaalde andere gegevens van de mensen die gebruik maken van deze rubrieken, worden ingezameld om hun vragen gemakkelijker te kunnen beantwoorden.
De door de bezoeker ter beschikking gestelde content, kan zonder tegenbericht en zonder voorafgaande kennisgeving gebruikt worden. Uitgezonderd het hierboven gestelde privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie.
 

Tenslotte

Het staat Inex vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren.
Ieder geschil met betrekking tot de site van Inex nv valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Inex nv gevestigd is, bevoegd.

Subscribe
Privacybeleid

Inex respecteert uw privacy

INEX nv hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.
Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult machtigt de gebruiker INEX nv om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot INEX nv op volgend e-mailadres: info@inex.be.
INEX nv zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.
 

De rubriek "Contact"

De Onderneming moedigt de bezoekers aan vragen te stellen en opmerkingen te maken maar  wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. De e-mailadressen en bepaalde andere gegevens van de mensen die gebruik maken van deze rubrieken, worden ingezameld om hun vragen gemakkelijker te kunnen beantwoorden.
De door de bezoeker ter beschikking gestelde content, kan zonder tegenbericht en zonder voorafgaande kennisgeving gebruikt worden. Uitgezonderd het hierboven gestelde privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie.
 

Tenslotte

Het staat Inex vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren.
Ieder geschil met betrekking tot de site van Inex nv valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Inex nv gevestigd is, bevoegd.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden. Dit omvat cookies van websites van sociale media van derden wanneer u een pagina bezoekt die ingesloten inhoud van sociale media bevat. Dergelijke externe cookies kunnen uw gebruik van de Inex nv-website volgen. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle cookies op de website van Inex nv zult ontvangen. U kunt uw cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen door uw cookies voor dit domein te verwijderen.

Ok, ik accepteer cookies
Meer over cookies?